NewsletterFacebook

Polityka prywatności

Projekt Kino sp. z o.o. będąc administratorem serwisu www.kinoluna.pl gromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Serwis Kina Luna nie przechowuje żadnych danych osobowych.

W ramach usługi newslettera, adresy e-mail są przechowywane u operatora usługi i wykorzystywane do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru kin oraz aktualnych wydarzeń w kinach Luna.

Projekt Kino sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widzów. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu rezerwacji i sprzedaży biletu za pośrednictwem strony www.kinoluna.pl. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędnydo zakupu lub rezerwacji biletu.

Projekt Kino sp. z o.o. jako administrator serwisu www.kinoluna.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu www.kinoluna.pl, używamy tzw. Ciasteczek (ang. Cookies), tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu www.kinoluna.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Pliki te są wykorzystywane przez system budujący stronę do prawidłowego jej działania oraz są wykorzystywane przy zbieraniu statystyk, które pozwalają na ocenę ruchu na stronie Kina Luna. Pliki wykorzystywane do statystyk zawierają tylko anonimowe dane. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu Kina Luna.

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.kinoluna.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.kinoluna.pl.